0

การ Backup และ Restore อีเมลในโปรแกรม Microsoft Outlook 2007

2014-01-23 12:09:57 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 4433 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 คลิกที่ แฟ้ม > การนำเข้าและการส่งออก...
 

 
2. เมื่อเข้าสู่หน้า ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก เลือก ส่งออกไปที่แฟ้ม และเลือก ถัดไป
 

3. เมื่อเข้าสู่หน้า ส่งออกไปที่แฟ้ม เลือก แฟ้ม Personal Folder (.pst) และแลือก ถัดไป
 

4. เมื่อเข้าสู่หน้า ส่งออกโฟลเดอร์ส่วนบุคคล เลือกโฟล์เดอร์ที่จะส่งออก (Backup) และเลือก ถัดไป
 

5. เมื่อเข้าสู่หน้า ส่งออกโฟลเดอร์ส่วนบุคคล เลือก เรียกดู...เพื่อเก็บไฟล์ที่เราจะทำการ Backup และเลือก เสร็จสิ้น เป็นอันสิ้นสุดการ Backup
 

วิธี Restore อีเมลในโปรแกรม Microsoft Outlook 2007

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 คลิกที่ แฟ้ม > การนำเข้าและการส่งออก...
 

2. เมื่อเข้าสู่หน้า ตัวช่วยสร้างการนำเข้าและส่งออก เลือก การนำเข้าจากโปรแกรมหรือแฟ้มอื่น และเลือก ถัดไป
 

3. เมื่อเข้าสู่หน้า นำเข้าแฟ้ม เลือก แฟ้ม Personal Folder (.pst) และเลือก ถัดไป
 

4. เมื่อเข้าสู่หน้า นำเข้าโฟลเดอร์ส่วนบุคคล เลือก เรียกดู เพื่อหาไฟล์ Backup (.pst) เพื่อนำมา Restore Email
 

 
5. เมื่อเข้าสู่หน้า นำเข้าโฟลเดอร์ส่วนบุคคล และเลือกไฟล์ที่ต้องการ Restore Email แล้วเลือก ถัดไป เป็นอันเสร็จสิ้นการ Restore Email
 

 
© Copyright2024 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว