0

การทำลายน้ำ / Water Mark ใส่ในรูปภาพเวลาอัพโหลด

2014-01-13 16:26:23 ใน ทิป เทคนิค » 0 4500      การทำลายน้ำ คือการกำหนดภาพลายน้ำให้กับระบบแต่ละระบบที่มีการอัพโหลดภาพต่างๆ ได้ เหมาะสำหรับใช้ใส่แหล่งที่มา/เจ้าของรูปภาพ เป็นต้น (ลายน้ำ สามารถใช้ได้กับภาพที่อัพโหลดขึ้นใหม่เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับภาพที่เคยอัพโหลดลงไปแล้วในระบบได้)


1. คลิกที่ บริหารเว็บไซต์ ตั้งค่า และ ตกแต่งเว็บไซต์
 


2. คลิกที่ "ลายน้ำ/Water Mark"
 


 
3. จะแสดงหน้าต่าง "ลายน้ำ/Water Mark" ขึ้นมา สามารถตั้งค่าได้ดังนี้
 
3.1 การแสดงผลของลายน้ำ : ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งการแสดงผลของภาพลายน้ำ ว่าจะให้อยู่ส่วนไหนของภาพ
3.2 ภาพลายน้ำ :ใช้สำหรับกำหนดภาพลายน้ำที่ต้องการ โดย คลิกที่ "Browse" แล้ว เลือกภาพที่ต้องการ
3.3 ระบบที่ใช้งานลายน้ำ : ใช้สำหรับกดหนดระบบที่ต้องการให้แสดงภาพลายน้ำ
3.4 กด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
 

 

4. "แสดงภาพลายน้ำ" เมื่อมีการอัพโหลดภาพใหม่เข้าไปในระบบ
 

 
© Copyright2024 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว