0

การสร้าง Form mail บนเว็บไซต์

2014-01-13 16:13:31 ใน ทิป เทคนิค » 0 5218
1.ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการ Formmail
 

2. เลือก เพิ่มฟอร์ม
 

 
3. จะแสดงหน้าต่าง "เพิ่ม Form" ประกอบด้วย
 
3.1 การแสดงชื่อข้อมูล : หากเลือก ช่องใส่ข้อมูลจะอยู่ด้านขวา ชื่อของข้อมูล
3.2 หัวข้อฟอร์มเมล์ : ใส่ชื่อฟอร์มเมล์ตามต้องการ
3.3 ช่องกรอกข้อมูล : ช่องกรอกข้อมูลสำหรับกรอกข้อมูลประเภท "Text
Text Input : ใช้กรอกข้อมูลที่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดมาก เช่น ชื่อ-สกุล
Text Area : ใช้กรอกข้อมูลที่ต้องใช้การกรอกที่ละเอียด เช่น ที่อยู่
Date Input : ใช้กรอกข้อมูลที่ต้องกรอกวันที่
Title ย่อย : ใช้กรอกข้อมูล Title ย่อย
3.4 ช่องตัวเลือก :  ช่องกรอกข้อมูลสำหรับกรอกข้อมูลประเภทตัวเลือก 
Radio : ใช้กรอกข้อมูลประเภทตัวเลือก ที่เลือกได้แค่ตัวเลือกเดียว ใช้กับตัวเลือกที่มีัตัวเลือกน้อยๆ เช่น เพศ
Select 
: ใช้กรอกข้อมูลประเภทตัวเลือก ที่เลือกได้แค่ตัวเลือกเดียวเช่นกัน แต่จะใช้กับตัวเลือกที่มีให้เลือกเยอะ เช่น จังหวัด
Check Box 
: ใช้กรอกข้อมูลประเภทตัวเลือก สามารถเลือกได้หลายๆ ตัวเลือก
3.5 เพิ่มช่องกรอกข้อมูล : เพิ่มช่องกรอกข้อมูล "ประเภทText"  เช่น  เบอร์โทร , อีเมลล์
3.6 เพิ่มช่องตัวเลือก : เพิ่มช่องกรอกข้อมูล "ประเภทตัวเลือก" เช่น คำนำหน้าชื่อ
3.7 Email ที่ต้องการส่งถึง : กรอกอีเมล์ที่ต้องการให้่ส่งถึง
3.8 ข้อความหลัง Submit : กรอกข้อความหลังจากกด "Submit" โดยระบบจะแสดงข้อความหลังจากกรอกข้อมูล
3.9 URL หลัง Submit : กรอก URL หลังจากกด "Submit" โดยระบบจะไปหน้าเว็บตาม URL ที่ระบุไว้หลังจากกรอกข้อมูล
3.10 ชื่ออัพโหลด(beta) : กรอกข้อความของหัวข้อของในส่วนอัพโหลด (ควรเลือก  ตรงส่วน "เปิดอัพโหลดไฟล์ไม่เกิน 10 MB")
3.11 กด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล

 

 
4. เมื่อสร้าง Formmail เสร็จแล้วให้ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการเพจ / สร้างเว็บเพจ / เมนูย่อย เพื่อนำ Form mail ไปใช้งาน
 

5. เลือก แสดงเว็บเพจที่สร้างขึ้น
 

6. เลือก "แก้ไข" เพจที่ต้องการใส่ Formmail
 

7. เลือก Formmail  เพื่อนำมาใช้งาน จากนั้น กด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
 

8. แสดง Formmail ที่ได้สร้างขึ้น
 

 
© Copyright2024 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว