0

การตั้งค่า Outlook 2007 IMAP

2013-12-25 16:46:38 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 5233 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 คลิกที่ เครื่องมือ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้...
 

 
2. เมื่อเข้าสู่หน้า การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกที่ปุ่ม สร้าง...
 

 
3. หน้า เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่ ให้เลือกที่ กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง  แล้วคลิก ถัดไป
 

 
4. ในหน้า เลือกบริการอีเมล ให้เลือกเป็น อินเตอร์อีเมล แล้วกด ถัดไป
 

5. จากนั้นจะเข้าสู่หน้า การกำหนดค่าของอีเมล โดยให้ทำการกำหนดค่าดังนี้

5.1 User Information
- ชื่อของคุณ : ใส่ชื่อและนามสกุล ที่จะให้ปรากฎในการติดต่อผ่าน Email ซึ่งจะปรากฎที่ผู้รับ
- ที่อยู่อีเมล : ใส่ Email address ของท่าน ตัวอย่างเช่น  webmaster@yourdomain.com

5.2 Server Information
- ชนิดบัญชีผู้ใช้ : ให้เลือกเป็น IMAP
- เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า : ใส่ค่าเป็น mail.ชื่อโดเมนของคุณ.com  เช่น  mail.9booking.com
- เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) :  ใส่ค่าเป็น mail.ชื่อโดเมนของคุณ.com  เช่น  mail.9booking.com

5.3 Logon Information
- ชื่อผู้ใช้งาน : ใส่ชื่อ Email account ที่ได้สร้างไว้ เช่น  webmaster@yourdomain.com
- รหัสผ่าน : ใส่รหัสผ่านของ Email account

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้ว ให้คลิกที่  การตั้งค่าเพิ่มเติม...
 

6. จะเข้ามาที่ หน้าต่างย่อยของ การตั้งค่าอินเตอร์เน็ตอีเมล คลิกที่ Tab เซิร์ฟเวอร์ส่งออก จากนั้นเลือกที่
- เซิร์ฟเวอร์ส่งออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง
- ใช้การตั้งค่าเดียวกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าของฉัน

- คลิก ตกลง
 

7. ระบบจะกลับมาที่หน้าต่าง การตั้งค่าอินเตอร์เน็ตอีเมล หลังจากนั้น มาทดสอบกันว่า ตามที่คุณตั้งค่ามานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยให้คลิกที่ปุ่ม
ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้...  (คอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยนะคะ)
 

 
8. หากไม่มีอะไรผิดพลาด จะได้ผลการทดสอบดังภาพ แสดงว่าคุณสามารถใช้บริการ Email ของ Justmakeweb ผ่านทาง Outlook 2007 ได้แล้ว
 

 
9. คลิกปุ่ม ปิด ที่หน้าต่างทดสอบ แล้วคลิกปุ่ม ถัดไป และปุ่ม เสร็จสิ้น เป็นอันจบขั้นตอนการตั้งค่า Outlook 2007 สำหรับระบบเมล์ของ Justmakeweb ค่ะ

หมายเหตุ ในกรณีที่รับเมลได้แต่ไม่สามารถส่งเมลออกได้
** ทั้งนี้หากฟ้อง port ไม่ถูกต้อง ให้ลองเปลี่ยนค่า 25 เป็น 587
** หากใช้ Internet ของ tot อาจจะต้องใช้ smtp ของ ทาง tot เนื่องจากทาง tot กำหนดให้ตั้งตามค่า setting ของทาง tot

การใช้ smtp ของผู้ให้บริการ Internet
1.แก้ไข Outgoing mail server (SMTP) : ให้เปลี่ยนเป็น smtp.totisp.net (port 25 หรือ 587)
2.หน้าต่างย่อยของ Internet E-mail Settings คลิกที่ Tab Outgoing Server ปิดในส่วนของ My outgoing server (SMTP) requires authentication
© Copyright2024 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว