0

การตั้งค่า SpamAssassin สำหรับระบบ Email (ระบบเมล์ตั้งแต่วันที่ 19/03/2556) เป็นต้นไป

2013-12-25 16:42:44 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 3574 1.ให้คุณเข้าสู่ระบบ Webmail ผ่านทาง URL ที่ทาง Justmakeweb.com ส่งให้ เช่น http://webmail.domain.com:2222 หลังจากนั้นให้ใส่ username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ webmail
 
2.ให้คุณไปที่เมนู Spamassasin Setup
 


3. หลังจากนั้นให้กำหนดค่าทั้งหมดดังภาพประกอบต่อไป (เป็นการกำหนดค่าที่ดีที่สุดในการจัดการกับ Spam) หลังจากคุณกำหนดค่าต่าง ๆ ตามภาพเรียบร้อยแล้วให้ทำการ "save" เพื่อบันทึกและเปิดใช้งานระบบ SpamAssasin 
การทำงานของระบบ SpamAssasin นั้นจะทำการเรียบรู้เองว่า email ไหนคือ spam ดังนั้นหลังจากเปิดการใช้งานแล้วจะต้องรอให้ระบบเรียนรู้เกี่ยวกับเมล์ที่เข้ามายังระบบก่อน SpamAssasin จึงจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์
  • Where do you want the spam to go? คือ ต้องการให้ส่ง spam mail ไปไว้ที่ไหน
  • What score threshold do you want to use? คือ ค่าคะแนนของ  spam ยึ่ง set ค่าต่ำ การกรอง  spam ก็จัยิ่งตรวจจับได้มากขึ้น แต่บางครั้งเมล์ที่ไม่ใช่ spam อาจจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็น spam ได้
  • Would you like to delete high scoring spam? คือต้องการลบ spam ทันทีตามคะแนนที่ได้หรือไม่
  • Do you wish to rewrite the subject of spam email? คุณต้องการเปลี่ยนหัวข้อของเมล์ที่เข้าข่ายว่าเป็น spam หรือไม่
  • How should the spam be delivered? หากตรวจพบว่าเป็น spam ให้ทำอย่างไรกับเนื้อหาเมล์
 


 
© Copyright2024 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว