0

การเพิ่ม Email Account ในระบบ Email

2013-12-25 16:36:32 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 3090 ลูกค้าจะได้รับ  URL , Username และ Password ที่สามารถเข้าไปจัดการ กับระบบ Email  ได้ ตัวอย่างเช่น

Webmail URL : http://webmail.yourdomain.com:2222
Username : ชื่อผู้ใช้งานที่เจ้าหน้าที่ส่งให้
Password : รหัสผ่านที่เจ้าหน้าที่ส่งให้

 

ขั้นตอนการเพิ่ม Email Account ดังนี้

1. วิธีการเพิ่ม  Email Account  สามารถเข้าไปที่ URL ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ เช่น http://webmail.yourdomain.com:2222 เมื่อเข้ามาจะพบกับหน้า Login Page ให้ลูกค้าใส่ข้อมูลตามที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
 
1.1 Username : ใส่ username ที่เจ้าหน้าที่ส่งไปให้
1.2 Password : ใส่ password ที่เจ้าหน้าที่ส่งไปให้
1.3 หลังจากนั้นคลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
 


2. เมื่อ Login เข้ามาแล้ว ให้เลือกที่ E-mail Accounts
 


3. คลิกเลือกที่  Create mail account  เพื่อสร้าง User Email ใหม่4. กรอกรายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานใหม่ (Create mail account) ดังนี้
4.1 Username : กำหนดที่อยู่ Email หลัก เช่น Sale หรือ info
4.2 Enter Password : กำหนดรหัสผ่าน
4.3 Re-Enter Password : กำหนดรหัสผ่านอีกครั้ง (เหมือนก่อนหน้า)
4.4 Email Quota : กำหนดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Email
4.5 หลังจากใส่รายละเอียดทั้งหมดแล้วให้คลิกที่ Create เพื่อทำการเพิ่ม Email Account ค่ะ 
© Copyright2021 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว