0

การจัดการเมนูซ้ายขวา

2013-11-12 14:37:27 ใน วิธีใช้งานระบบจองห้องพัก » 0 3411
1. ไปที่ โปรแกรมเสริม > ระบบจองห้องที่พัก
 

 
2. ไปที่ "จัดการเมนู ซ้าย/ขวา"
 

3.จะแสดงหน้าต่าง "จัดการเมนู ซ้าย/ขวา" ใช้กำหนดเมนูซ้าย/ขวา ในหน้าของระบบจองห้องพัก ประกอบด้วย
เลือกกำหนดรูปแบบเมนู ซ้าย/ขวา แยกจากหน้าหลัก : สามารถเลือกเพื่อกำหนดเมนู ซ้าย/ขวา ที่ต่างจากหน้าหลัก
ความกว้าง เมนูซ้าย : ใช้กำหนดความกว้างของเมนูซ้าย
ความกว้าง เมนูขวา : ใช้กำหนดความกว้างของเมนูขวา
เพิ่มกล่องเมนู : ใช้เพิ่มเติมเมนู ซ้าย/ขวา ตามที่ต้องการ
เมนูซ้าย : ใช้ "เพิ่ม/ลบ" เมนูซ้าย ตามที่ต้องการ โดยคลิกที่เครื่องหมาย "+" เพื่อเพิ่มเมนูซ้าย , คลิกที่ "Add all" เพื่อเพิ่มเมนูซ้ายทั้งหมด , คลิกที่ "-" เพื่อลบเมนูซ้าย หรืิอคลิกที่ "Remove all" เพื่อลบเมนูซ้ายทั้งหมด
เมนูขวา : ใช้ "เพิ่ม/ลบ" เมนูขวา ตามที่ต้องการ โดยคลิกที่เครื่องหมาย "+" เพื่อเพิ่มเมนูขวา , คลิกที่ "Add all" เพื่อเพิ่มเมนูขวาทั้งหมด , คลิกที่ "-" เพื่อลบเมนูขวา หรืิอคลิกที่ "Remove all" เพื่อลบเมนูขวาทั้งหมด
คลิกที่ "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
 
© Copyright2023 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว