0

แนะนำ control panel ของระบบจองห้องที่พัก

2013-10-30 14:58:51 ใน วิธีใช้งานระบบจองห้องพัก » 0 2678
1. ไปที่ โปรแกรมเสริม > ระบบจองห้องที่พัก
 

 
2. จะแสดง "Control Panel ของระบบจองห้องที่พัก" ประกอบด้วย

2.1 ส่วนเมนูย่อย : ใช้สำหรับจัดการระบบต่างๆ ของ "ระบบจองห้องที่พัก" ประกอบด้วย
รายการการจองห้องพัก : ใช้แสดง "รายการจองห้องพัก" และสามารถจัดการ "รายการจองห้องพัก" ได้ในส่วนนี้
จัดการห้องพัก : ใช้แสดง "ห้องพัก" ที่มีอยู่ในระบบแล้ว และสามารถ "จัดการห้องพัก" ได้ในส่วนนี้
ข้อตกลงในการจองห้องพัก : ใช้ "ตกแต่งข้อความ" ข้อตกลงในการจองห้องพักได้ ในส่วนนี้
ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ : ใช้กำหนด "ข้อความตอบกลับ" หลังจากมีการจองห้องพักแล้ว
รูปแบบการชำระเงิน : ใช้กำหนด "รูปแบบการชำระเงิน" ของระบบจองห้องพัก
ข้อมูลสถานที่พัก : ใช้กำหนด "ข้อมูลสถานที่พัก" เช่น "ราคาอาหารเช้า"
ตั้งค่าระบบจองห้องพัก : ใช้ตั้งค่า "ระบบจองห้องพัก"
จัดการเมนูซ้าย/ขวา : ใช้กำหนด "เมนูซ้าย/ขวา" ของระบบจองห้องพัก
Icon ระบบจองห้องพัก : ใช้กำหนด "Icon" ของระบบจองห้องพัก
2.2 ส่วนการทำงานของเมนูย่อย : เป็นส่วนที่แสดงการทำงานหลังจาก คลิกเลือก "เมนูย่อย"
 

 
 
© Copyright2023 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว