0

การตั้งค่า Outlook 2007 pop3/smtp

2013-12-25 16:40:15 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 3302 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2007 คลิกที่ Tools > Account Settings
 

2. เมื่อเข้าสู่หน้า Account Settings ให้คลิกที่ปุ่ม New
 

3. หน้า Add New E-mail Account ให้เลือกที่ Manually configure server settings or additional server types  แล้วคลิก Next
 

4. ในหน้า Choose E-mail Service ให้เลือกเป็น Internet E-mail แล้วกด Next
 

5. จากนั้นจะเข้าสู่หน้า การกำหนดค่าของอีเมล โดยให้ทำการกำหนดค่าดังนี้

5.1 User Information
- Your name : ใส่ชื่อและนามสกุล ที่จะให้ปรากฎในการติดต่อผ่าน Email ซึ่งจะปรากฎที่ผู้รับ
- E-mail Address : ใส่ Email address ของท่าน ตัวอย่างเช่น  webmaster@yourdomain.com

5.2 Server Information
- Account Type : ให้เลือกเป็น POP3 (หรือ IMAP)
- Incoming mail server : ใส่ค่าเป็น mail.ชื่อโดเมนของคุณ.com  เช่น  mail.9booking.com
- Outgoing mail server (SMTP) :  ใส่ค่าเป็น mail.ชื่อโดเมนของคุณ.com  เช่น  mail.9booking.com

5.3 Logon Information
- User Name : ใส่ชื่อ Email account ที่ได้สร้างไว้ เช่น  webmaster@yourdomain.com
- Password : ใส่รหัสผ่านของ Email account

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้ว ให้คลิกที่  More Settings...
 
 
6. จะเข้ามาที่ หน้าต่างย่อยของ Internet E-mail Settings คลิกที่ Tab Outgoing Server จากนั้นเลือกที่
- My outgoing server (SMTP) requires authentication
- Use same settings as my incoming mail server

- หลังจากนั้นให้ไปที่ Tab "Advance" แล้วเลือก ที่ "Leave a copy of message on server" และ "Remove from server when delete from 'Deleted Items'"
- คลิก OK
 
 
7. ระบบจะกลับมาที่หน้าต่าง Internet E-mail Settings  หลังจากนั้น มาทดสอบกันว่า ตามที่คุณตั้งค่ามานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยให้คลิกที่ปุ่ม
Test Account Settings...  (คอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยนะคะ)
 

8. หากไม่มีอะไรผิดพลาด จะได้ผลการทดสอบดังภาพ แสดงว่าคุณสามารถใช้บริการ Email ของ Justmakeweb ผ่านทาง Outlook 2007 ได้แล้ว
 

9. คลิกปุ่ม Close ที่หน้าต่างทดสอบ แล้วคลิกปุ่ม Next และปุ่ม Finish เป็นอันจบขั้นตอนการตั้งค่า Outlook 2007 สำหรับระบบเมล์ของ Justmakeweb ค่ะ

หมายเหตุ ในกรณีที่รับเมลได้แต่ไม่สามารถส่งเมลออกได้
** ทั้งนี้หากฟ้อง port ไม่ถูกต้อง ให้ลองเปลี่ยนค่า 25 เป็น 587
** หากใช้ Internet ของ tot อาจจะต้องใช้ smtp ของ ทาง tot เนื่องจากทาง tot กำหนดให้ตั้งตามค่า setting ของทาง tot

การใช้ smtp ของผู้ให้บริการ Internet
1.แก้ไข Outgoing mail server (SMTP) : ให้เปลี่ยนเป็น smtp.totisp.net (port 25 หรือ 587)
2.หน้าต่างย่อยของ Internet E-mail Settings คลิกที่ Tab Outgoing Server ปิดในส่วนของ My outgoing server (SMTP) requires authentication
© Copyright2021 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว