0

วิธีตรวจสอบพื้นที่อีเมลโดยรวม

2017-11-13 13:43:28 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 2158
1. เข้าไปดูอีเมลในหัวข้อ "แจ้งรายละเอียดระบบ E-mail"
2. คลิก URL: http://webmail.yourdomain.com:2222 แล้วกรอก Username, Password จากนั้นคลิกปุ่ม Login
3. ดูในส่วนของ Disk Space ค่า Used คือพื้นที่อีเมลโดยรวมของทุก Account ที่ใช้ไป ค่า Max คือพื้นที่อีเมลโดยรวมที่สามารถใช้ได้ทั้งหมด หากพื้นที่ใกล้เต็ม ให้ลบอีเมลที่ไม่ได้ใช้ออกจาก Webmail (เข้าไปลบในถังขยะด้วย) หรือหากเพิ่มพื้นที่อีเมล แจ้งรายละเอียดมาที่อีเมล sales@nettoday.co.th
© Copyright2024 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว