0

ปรับ Menu ซ้าย/ขวาในระบบเว็บบอร์ด (แยกจากหน้าหลัก)

2013-12-25 15:40:17 ใน วิธีการใช้งานระบบเว็บบอร์ด » 0 1239
1. ไปที่ โปรแกรมเสริม > ระบบ เว็บบอร์ด
 
 
2. คลิกที่ จัดการ Layout ซ้าย และขวา
 


 
3. จะแสดงหน้าต่าง จัดการเมนู ซ้าย/ขวา สามารถตั้งค่าได้ดังนี้
 
3.1 เลือกกำหนดรูปแบบเมนู ซ้าย/ขวา แยกจากหน้าหลัก : คลิกเลือกหน้าหัวข้อ เพื่อกำหนดรูปแบบเมนูซ้าย/ขวา แยกจากหน้าหลัก หากไม่เลือก ระบบจะนำค่าของหน้าหลักมาใช้งาน
3.2 ตั้งค่า ขนาดความกว้างของ เมนูซ้าย เมนูขวา แนะนำให้กำหนดค่า 200px จะเหมาะสมที่สุด
 


 
3.3 คลิกปุ่ม + หรือ - เพื่อเพิ่ม หรือลดเมนู
3.4 คลิกเมาส์ค้างไว้ ที่เมนูที่ต้องการ แล้วลากขึ้นลงเพื่อจัดลำดับของเมนู  จากนั้นคลิกปุ่ม "Submit"
 
 

4. ระบบจะขึ้นข้อความ บันทึกค่าเรียบร้อยแล้ว ให้กด ตกลง


 5. แสดงตัวอย่างหน้าเว็บบอร์ดที่เราได้ปรับแต่งแยกจากหน้าหลัก ซึ่งหน้าหลักจะแสดงผลเหมือนเดิม
 
5.1 แสดงเมนู "ด้านซ้าย" หลังจากที่เราได้ เพิ่มเมนู หรือ ลดเมนู แสดงขนาด จากตัวอย่าง 200px และจัดเรียงตามที่เราได้จัดลำดับไว้
5.2 แสดงเมนู "ด้านขวา" หลังจากที่เราได้ เพิ่มเมนู หรือ ลดเมนู แสดงขนาด จากตัวอย่าง 200px และจัดเรียงตามที่เราได้จัดลำดับไว้
 
 
© Copyright2020 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว