0
สมัครใช้งานฟรี !!!
  • รับลูกค้าได้มากขึ้น
  • ให้บริการได้ 24 ชม. 7 วันทำการ
  • ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ผ่าน internet
  • ตรวจสอบข้อมูลห้อง ว่าง/เต็ม ได้ทันที
  • กำหนดราคาในแต่ละวันได้อิสระ
  • สร้างแบรนของคุณเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
 

 

บริการเพิ่มที่พักใน Booking.com

เพิ่มรายได้ ด้วยการลงที่พักของท่านใน Booking.com
ง่ายๆ  เพียงแค่คุณส่งข้อมูลรายละเอียดที่พัก ภาพถ่าย นโยบายการชำระเงินของที่พักของท่าน ซึ่งเราจะดำเนินการให้ทุก
ขั้นตอน ให้ที่พักของท่านสามารถจองออนไลน์ได้ทันที...
 
บริการเพิ่มที่พักของท่านลงใน Booking.com !!!
หากท่านต้องการเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้ที่พัก เรายินดี
ดำเนินการให้คุณทุกขั้นตอน โดยคุณสามารถติดต่อมาได้ที่

 
โทร. 091-409-8518, 02-630-9938
ราคาเริ่มต้นที่
3,900บาท