0

การใส่ ไฟล์ PDF ลงบนเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลด

2014-01-13 16:04:46 ใน ทิป เทคนิค » 0 4653
1.ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการไฟล์ และรูปภาพ


2. คลิกเลือกที่ "File" จากนั้นกดปุ่ม "Upload"

 

3. เลือกไฟล์ที่เป็น "PDF"
 

4."คลิกขวา" ที่ไฟล์ PDF ที่ได้อัพโหลดเอาไว้จากนั้น คลิกที่ "View"

 
 
 
5. "Copy URL"  เพื่อไว้ใช้สำหรับนำไปใส่เป็นลิ้งค์ Download
 
 

6. ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการเพจ/สร้างเว็บเพจ/เมนูย่อย 
7. คลิก "แก้ไข" ในหน้าที่ต้องการใส่ Link Download PDF 
 


8. พิมพ์ข้อความสำหรับเป็น "Link Download" จากนั้น ลากเพื่อคลุมข้อความ จากนั้นคลิกที่ "LINK"

 

 

9. จะแสดงหน้าต่างให้ใส่ลิ้งค์ ให้ "Paste" ลิงค์ลงไป จากนั้นกด "OK"

 

 
10. ระบบจะแสดงให้เห็นว่าเราได้ทำการสร้างลิ้งค์แล้ว หลังจากนั้นกด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล

 

 
© Copyright2024 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว