0

การใส่ ไฟล์ Document ลงบนเว็บไซต์ เพื่อให้ Download

2013-12-20 10:07:00 ใน วิธีการใช้งานเบื้องต้น » 0 1715
1.ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการไฟล์ และรูปภาพ


 
2. เลือกโฟลเดอร์ "Files"  เพื่อทำการเลือกโฟลเดอร์ในการเก็บไฟล์ จากนั้น เลือก Upload เพื่อทำการ "Upload fle document"
 

3.เลือกไฟล์ที่ต้องการ "Upload"
 

4.แสดงไฟล์ที่ได้ทำการ "Upload" เข้ามา


5. "Copy URL" ที่อยู่ของ File ที่เรา Upload ตามโฟลเดอร์ที่เราได้อัพโหลดไฟล์ลงไป ในตัวอย่าง Upload ใส่โฟลเดอร์ File ก็ Copy URL ของ โฟลเดอร์ File มา โดย Copy มาแค่ "/uploads/2474/files/" เท่านั้น
6. นำชื่อ File upload นำมาต่อท้าย URL ที่เรา Copy ในตัวอย่างคือไฟล์ คู่มือ.docx ก็จะได้เป็น "/uploads/2474/files/คู่มือ.docx"


7. เมื่อได้ URL และ ชื่อ File แล้วให้ไปที่ บริหารเว็บไซต์ > จัดการเพจ/สร้างเว็บเพจ/เมนูย่อย


8.เลือกเพจที่ต้องการสร้าง Link ให้ "Upload file document"


 
9. พิมพ์ข้อความลงในส่วนของเนื้อหาเพื่อไว้สำหรับทำ "Link Download"
10. ทำการครอบข้อความที่ต้องการทำ Link หลังจากนั้น ใช้เครื่องมือสร้าง Link 
 


11. ใส่ URL ที่ได้มาใส่แล้วกด OK


 
12. แสดง Link ที่เราได้ทำการสร้างไว้ หลังจากนั้นกด Submit เป็นการสร้าง Link สำหรับ Download เรียบร้อย
 

 
© Copyright2021 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว