0

การแทรกลิงค์ Logo DBD การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เมนูซ้าย/ขวา ของเว็บไซต์

2014-01-13 16:22:44 ใน ทิป เทคนิค » 0 3961 1. ให้ไปที่ เมนู บริหารเว็บไซต์ > สร้าง/แก้ไข กล่องเมนู ซ้าย/ขวา
 
 

2. ที่เมนูย่อย คลิกที่ สร้างกล่องเมนู
 

 
3. จะแสดงหน้าต่าง "สร้างกล่องเมนู" กำหนดค่าดังนี้
ชื่อกล่องเมนู : ใส่ชื่อกล่องเมนูตามต้องการ
ติ๊ก  ตรง "ปิดกรอบ Template"
ในกล่องพื้นที่ส่วนของ  HTML ให้เราคลิกที่ "Source"  นำ Code ด้านล่างนี้ลงไปแทรก และเปลี่ยน id (ตัวเลขสีน้ำเงิน) เป็น ของที่เราได้รับมาจาก "การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์"
 
<div align="center">
<a href="javascript:;" onclick="popupCenter('http://www.dbd.go.th/edirectory/paper/?id=08888888888888&st=1','dbd',580,600);"><img alt="dbd logo" src="/images/logo_dbd.gif" style="width: 141px; height: 69px;" /></a>
</div>

จากนั้นกด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
 

4. หลังจากนั้นให้ไปที่เมนู บริหารเว็บไซต์ > จัดการเมนูบน ซ้าย/ขวา หลัก


5. ที่เมนูย่อย คลิกที่ จัดการเมนู ซ้าย/ขวา หลัก
 

 
6. เพิ่มเมนูที่ได้ทำการสร้างเข้าไป โดยกดเครื่องหมาย จากนั้นกด "Submit" เพื่อบันทึกข้อมูล
 
 

7. แสดงโลโก้ DBD ที่ได้ทำการเพิ่มเข้ามา
 
 
© Copyright2024 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว