0

การตั้งค่าบัญชี E-mail บนมือถือ Android

2014-07-08 16:30:21 ใน วิธีการใช้งานระบบ Email » 0 3829
1.ให้เข้าไปยัง "Application" และเลือก E-mail (อีเมล์)
 
2.ให้เลือกที่ "เพิ่มบัญชี" หรือ ในกรณีหากเข้าไปครั้แรก และยังไม่มีการตั้งค่า E-mail ใด ๆ เลยก็จะมีหน้าต่างให้ใส่ รายละเอียดต่อไปนี้
 • ที่อยู่อีเมล์ : ให้ใส่ E-mail ของคุณ
 • รหัสผ่าน : ใส่รหัสผ่าน ของคุณ
 • หลังจากนั้นเลือก "ถัดไป"
3.จากนั้นจะมีหน้าต่างมาสอบถามว่าต้องการตั้งบัญชีเป็นประเภทใด ให้เลือก "IMAP"
 
4.เมื่อทำการเลือก IMAP แล้วให้ใส่ข้อมูลดังต่อไปนี้
 • ชื่อผู้ใช้ : ให้ใส่ E-mail ของคุณ เช่น name@domain.com (domain.com คือ ชื่อ เว็บของคุณ)
 • รหัสผ่าน : ใส่รหัสผ่าน ของคุณ
 • เซอร์ฟเวอร์ IMAP : ให้ใส่เป็น mail.domain.com
 • พอร์ต : 143
 • ประเภทการรักษาความปลอดภัย : ไม่มี
 • ส่วนนำของ พาธ IMAP : ไม่ต้องกำหนด
  หลังจากนั้นเลือก "ถัดไป"
5.ทำการตั้งค่าของ SMTP
 • เซอร์เวอร์ SMTP : mail.domain.com
 • พอร์ต : 25
 • ประเภทความรักษาความปลอดภัย : ไม่มี
 • ให้เลือกถูกที่ ต้องลงชื่อเข้าใช้
 • ชื่อผู้ใช้ : ให้ใส่ E-mail ของคุณ เช่น name@domain.com (domain.com คือ ชื่อ เว็บของคุณ)
 • รหัสผ่าน : ใส่รหัสผ่านของคุณ
  หลังจากนั้นเลือก "ถัดไป"
6.หลังจากนั้นให้ยืนยันการตั้งค่า และตั้งชื่อบัญชีที่แสดง ทำการบันทึกข้อมูล และลองโหลด E-mail ดู
© Copyright2024 www.9booking.com นโยบายความเป็นส่วนตัว